Adblue

Adblue är ett miljövänligt reduceringsmedel som minskar kväveoxiden i gaserna från tunga fordon. För att uppfylla EU:s senaste avgasnormer doseras Adblue in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. Katalysatortekniken tar bort en stor halt av partiklarna i avgaserna, samtidigt som den minskar dieselkonsumtionen.

Vi kan även tillhandahålla med slangkit och komplett pumputrustning!
Mer information om Adblue finns på Preems hemsida.

HITTA HIT

YSTAD

Mässingsgatan 13
271 39, Ystad
0411 – 350 350
info@sydpetroleum.se

ÅSTORP

Malmövägen 2
265 36, Åstorp
040 – 60 80 440
info@sydpetroleum.se

Vi finns även i Kristianstad 044-590 88 30