Adblue

Adblue är ett miljövänligt reduceringsmedel som minskar kväveoxiden i gaserna från tunga fordon. För att uppfylla EU:s senaste avgasnormer doseras Adblue in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. Katalysatortekniken tar bort en stor halt av partiklarna i avgaserna, samtidigt som den minskar dieselkonsumtionen.

Vi kan även tillhandahålla med slangkit och komplett pumputrustning!