Spillolja

Vi erbjuder alla våra smörjmedelskunder gratis hämtning av spillolja!

Vårt samarbete med Suez säkerställer att samtliga restprodukter hanteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Minsta volym för hämtning är 400 liter (kostnadsfri).

Kontakta oss så berättar vi mer!