Spillolja


Vad gäller för hämtning av spillolja?

Vattenhalten ska vara mindre än 10%. Sedimenthalten ska vara mindre än 2%. Avfallslämnaren måste garantera att inga artfrämmande ämnen som PCB, glykol eller färgavfall förekommer i spillolja.

Vi kan också hjälpa dig säker inlämning av dina gamla oljefilter samt glykol.

Kontakta oss så berättar vi mer!