Spillolja

Vi erbjuder alla våra smörjmedelskunder gratis hämtning av spillolja!

Vad gäller för hämtning av spillolja?

  • Vattenhalten ska vara mindre än 10%
  • Sedimenthalten ska vara mindre än 2%
  • Avfallslämnaren måste garantera att inga artfrämmande ämnen som PCB, glykol eller färgavfall förekommer i spillolja

Vårt samarbete med Suez säkerställer att samtliga restprodukter hanteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Minsta volym för  kostnadsfri hämtning är 400 liter (2 fat) alt (800 liter sugning med sugbil) om ovan krav uppfylls.

Vi kan också hjälpa dig säker inlämning av dina gamla oljefilter samt glykol, mot avgift.

Kontakta oss så berättar vi mer!